Floricică, floricică, un surîs uşor sub soare,
La chip mîndră, la stat mică, mi-eşti o sărbătoare...

Regulament
Regulamentul taberei FLORICICA*
 
 1. 1. Tabăra activează pentru copii care au vîrsta cuprinsă între 7 si 18 ani inclusiv.
 2. 2. Primirea copiilor în tabără se efectuează cu însoțirea părinților și prezentării foii de odihnă, a certificatului de naștere şi fotocopia acestuia și certificatului medical forma 79e.
 3. 3. Copiii sînt cazați în casuțe din lemn sau la bloc a cîte pînă la 4 persoane în cameră.
 4. 3. Alimentația copiilor are loc în cantina taberei.
 5. 4. Intrarea părinţilor și a persoanelor terţe pe teritoriul taberei este INTERZIS! (excepţiile se acordă de Directorul taberei).
 6. 5. Administraţia şi educătorii nu poartă responsabilitate de obiectele preţioase ale copiilor (ex.: aparate audio, foto, telefoane mobile, bijuterii din metale preţioase, etc). Fiecare educător poartă responsabilitate pentru acestea doar în cazul cînd acestea sînt înmînate spre păstrare.

 

Obligaţiunile copilului în tabără:

 1. 1. Să participe la activităţile din programul educativ-distractiv al taberei.
 2. 2. Să fie îmbracat în vestimentația adecvată activităților culturale şi sportive (după posibilitate).
 3. 3. Să păstreze ordinea şi curăţenia în camere, inclusiv pe teritoriul taberei folosind tomberoanele pentru gunoi special amenajate.
 4. 4. Să respecte regulile de siguranţă şi normele de comportament. (să dea dovadă de cei 7 ani de acasă)

 

Este interzis copilului:

 1. 1. Părăsirea teritoriului taberei fără însoţirea părinţilor sau a educătorilor de detaşament.
 2. 2. Părăsirea taberei în zilele de vizită a părinţilor.
 3. 3. Folosirea aparatelor electrocasnice în camere.
 4. 4. Procurarea şi consumul produselor uşor alterabile (torte cu cremă, biscuiţi cu cremă, ciocolatelor, etc.), semifabricatelor şi a seminţelor.
 5. 5. Jocurile de hazard (cărţi de jucat, etc.).
 6. 6. Consumul băuturilor alcoolice, energizante și aflarea pe teritoriul taberei în stare de ebrietate.
 7. 7. Fumatul.

 

Notă: În cazul nerespectării regulamentului vor fi contactaţi părinţii/tutela.

Obligaţiunile educătorului în tăbără:

 1. 1. Educătorul organizează, dirijează şi asigură activitatea copiilor în cadrul detaşamentului.
 2. 2. Educătorul este responsabil de viaţa şi sănătatea copiilor din detaşament, în cazul îmbolnăvirii unui copil imediat anunță medicul din tabără și educătorul superior.
 3. 3. Aduce la cunoştinţă copiilor din detaşament regulamentul taberei şi regimul zilei.
 4. 4. Ziua de lucru a educătorului este nelimitată.
 5. 5. Educătorul se supune nemijlocit administraţiei taberei (1. director, 2.1. asistentă medicală, 2.2.educător superior, 2.3.instructori de sport și înot, 2.4.moderatori a activităţilor culturale).
 6. 6. Înainte de sosirea în tabără educătorul trece controlul medical pentru lucru cu copiii, din cont propriu, şi prezintă carnetul medical cu 5 zile înainte de a începe lucrul.
 7. 7. Pe timp de ploaie educătorul trebuie sa aibă grijă ca toţi copiii să fie în camere şi să-i ocupe cu jocuri, gen desen, origami, modelare, dame, domino, puzzle, etc.
 8. 8. Organizează, conduce şi supraveghează copiii în cantină.
 9. 9. Supraveghează păstrarea liniştei în detaşament în timpul orei de odihnă şi după stingere.
 10. 10. Organizează şi verifică curăţenia în camerele copiilor şi pe teritoriul adiacent detaşamentului.
 11. 11. Organizează echipa pentru participare la activităţile educativ-distractive.
 12. 12. Respectă normele etice şi morale a unui pedagog, poartă o vestimentație corespunzătoare statutului.
 13. 13. În cazul cînd educatorul se înbolnăvește, imediat anunţă educătorul superior.
 14. 14. Completează zilnic Agenda Detaşamentului.
 15. 15. Poartă permanent un ecuson cu numele, prenumele şi funcţia deţinută în tabără afişat pe el.
 16. 16. Este obligat sa se prezinte la toate adunările și activitățile organizate în tabără.
 17. 17. Respectă regimul taberei și este responsabil de respectarea acestui regim de către detaşamentul care i-a fost încredinţat.
 18. 18. Supraveghează consumul econom a apei din robinete şi a luminii din camere.
 19. 19. Manifestă atitudine grijulie și răspunde financiar faţă de bunurile materiale a taberei.
 20. 20. Dispune de telefon mobil și număr activ.

 

Este interzis educătorului:

 1. 1. Părăsirea teritoriului taberei fără acordul educătorului superior.
 2. 2. Consumul băuturilor alcoolice, energizante și aflarea pe teritoriul taberei în stare de ebrietate.
 3. 3. Fumatul.

 

Notă: În cazul în care copilul este luat înainte de sfîrşitul turului, în cererea depusă pe numele Directorului de tabără se indică motivul plăcării şi se prezintă buletinul şi fişa adiacentă a părintelui/tutelei pentru înregistrarea în agenda educătorului detaşamentului dat.

* Administraţia taberei îşi rezervează dreptul de a modifica Regulamentul fără preaviz.

© Floricica. ✿ All right reserved. Site by Artsintez Media SRL